Zásady správania sa na svahoch strediska Jasná

Nielen cestná premávka má svoje pevne stanovené predpisy. Aj na lyžiarskych svahoch platia pravidlá, ktorých nerešpektovaním môžete spôsobiť nebezpečný úraz sebe alebo svojmu okoliu. V tomto článku sa spoločne pozrieme na súbor pravidiel správania sa na svahu, nazývaný tiež Biely kódex. 

Pre dodržiavanie bezpečnosti na svahoch vytvorila medzinárodná lyžiarska federácia FIS celosvetovo platné pravidlá. Ide o akési “desatoro”, ktoré by mal ovládať každý lyžiar a snowboardista ešte predtým, ako vstúpi na zjazdovku. Rovnaké pravidlá platia na svahoch v Kanade, v Alpách, ale aj pre lyžiarske strediská na Slovensku. Ak sa teda chystáte lyžovať v stredisku Jasná, odporúčame sa tomuto zoznamu dôkladne povenovať ešte pred prvou jazdou.

Ohľaduplnosť k okoliu

Všetci účastníci premávky na svahu sú povinní správať sa spôsobom, ktorý neohrozuje a nepoškodzuje zdravie alebo život. Majú sa správať tak, aby nespôsobili škodu sebe alebo inému a to nebezpečným štýlom jazdy, nevhodným materiálom, nesprávne odloženým materiálom či zníženou schopnosťou reakcie a odhadu vplyvom únavy, choroby alebo alkoholu.

Kontrola rýchlosti a štýlu jazdy

Prispôsobte rýchlosť a štýl jazdy aktuálnym podmienkam, počasiu a predovšetkým svojim schopnostiam a skúsenostiam. Zohľadnite tiež viditeľnosť, poveternostné podmienky a množstvo ľudí na svahu.

Voľba stopy a smeru jazdy

Lyžiar alebo snowboardista prichádzajúci zhora je zodpovedný za ľudí, ktorí sa nachádzajú pod ním. Musí smer svojej jazdy prispôsobiť tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho účastníka premávky. V prípade, že jazdíte pred iným lyžiarom, ste povinní dbať na dostatočný odstup a predvídať umysly človeka pred vami. 

Predbiehanie

Predbiehať možno na svahu z pravej aj ľavej strany. Musí byť však vykonané tak, aby predbiehaný lyžiar nebol ohrozený a mal dostatočný priestor na zmenu smeru a spôsobu jazdy.

Vjazd a rozjazd na zjazdovke

Treba mať na pamäti, že ak vchádzate na lyžiarsku trať alebo chcete po zastavení pokračovať v jazde, ste povinní sa najprv rozhliadnuť a dať prednosť účastníkom prichádzajúcim z hora. Zároveň však nesmiete ani ohroziť ľudí pod sebou. 

Zastavenie a státie

Je zakázané sa na trati bezdôvodne zastaviť a stáť na neprehľadných alebo zúžených častiach zjazdovky. Za obzvlášť nebezpečné sa považuje zastaviť za terénnou vlnou. Lyžiar či snowboardista, ktorý na tomto mieste spadol, by ho mal čo najrýchlejšie opustiť. 

Výstup a zostup

Osoby, ktoré stúpajú nahor alebo schádzajú po lyžiarskom svahu, musia použiť okraj zjazdovky. Toto pravidlo platí hlavne pre skialpinistov a peších turistov, ale aj pre lyžiarov, ktorí precenili svoje schopnosti a musia ísť dole svahom po vlastných.

Dodržiavanie značiek na svahu

Na zjazdovke nájdete viacero upozornení na nebezpečné miesta a kríženie lyžiarskych ciest sprevádzaných výzvami na spomalenie a zvýšenie opatrnosti. Dodržiavanie týchto pravidiel kontroluje takzvaný ski patrol. Táto osoba kontroluje dodržiavanie všetkých bodov bieleho kódexu aj v stredisku Jasná – Nízke Tatry.

Poskytnutie pomoci pri nehode

V prípade, že ste svedkom nehody, vašou povinnosťou je zastaviť a poskytnúť prvú pomoc. Taktiež je potrebné miesto nehody riadne označiť pomocou skrížených lyžiarskych palíc a úraz nahlásiť Horskej záchrannej službe. V Jasnej ju možno kontaktovať na telefónnom číslo 18 300

Preukaz totožnosti

Každý z účastníkov nehody, vrátane svedka, je povinný sa na výzvu legitimovať Horskej záchrannej službe, lyžiarskej službe, orgánu verejnej moci alebo zamestnancom prevádzkovateľa.

Loading

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *